pacjent podczas badania słuchu

Diagnostyka słuchu

Zajmujemy się diagnostyką słuchu. Zaburzenia funkcji słuchu określa się jako niedosłuch, czy też ubytek słuchu. Pogorszenie słuchu może dotyczyć jednego lub obu uszu. Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem. Objawy niedosłuchu mogą być na początku trudne do zauważenia, gdyż zazwyczaj pojawiają się stopniowo, powoli ograniczając zdolność odbierania dźwięków z otoczenia.

Wyróżnia się kilka stopni niedosłuchu, zależnych od stopnia uszkodzenia narządu słuchu:

- 20-40 dB – niedosłuch lekkiego stopnia (mowa niewyraźna lub słabo artykułowana jest niesłyszalna)

- 40-70 dB – niedosłuch średniego stopnia (średnio głośna mowa jest niesłyszalna)

- 70-90 dB – niedosłuch znacznego stopnia (głośna mowa jest niesłyszalna)

- uszkodzenie słuchu powyżej 90 dB – niedosłuch głębokiego stopnia, powoduje brak słyszalności krzyku

 

Jak diagnozujemy niedosłuch?

Podstawowym badaniem służącym do diagnostyki problemów ze słuchem jest audiometria (tonalna i słowna). Badanie audiometryczne jest szybkie i nieinwazyjne, przeprowadza się je w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Polega na sprawdzeniu, jak głośny musi być dźwięk na danej częstotliwości, by badana osoba mogła go usłyszeć.

Wykonujemy też tympanometrię i badania nadprogowe.